INFO@PINARSURUCUKURSU.COM
0 242 512 40 35
Menu
Kapat

SAĞLIK RAPORU ALIRKEN

SAĞLIK RAPORU ALIRKEN


Tabib tarafından sürücü adayına;

-İşitme Kaybı,

-Uyku bozukluğu(Obstrüktif uyku apenesi,gündüz aşırı uyuklama hali),

-Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi,baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık,

-Eklem hareketlerinde kısıtlama,

-Kas tendon bağı lezyonları,

-Ağır diabetes mellitus hastalığı,

-Kalp-damar hastalığı(anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalıcı pil implantasyonu),

-Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),

-Santral sinir sistemi hastalıkları,

-Periferik sinir sistemi hastalıkları,

-Epilepsi,

-Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavşak hastalıkları),

-Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu),

-Alkol bağımlılığı,

-Psikotrop madde bağımlılığı,

-Görme derecelerinin uygunluğu,

-Görme alanının uygunluğu,

-Diplopi ve paralitik şaşılığı

-Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.),

-Gece körlüğü (Varsa gün doğumundan bir saat önce ile gün batımından bir saat sonraki zaman dilimi içerisinde kullanılabilir.),

-Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı,

-Monoküler görme yönünde genel olarak değerlendirme yapılır.

 

Tabip tarafından, bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü adayı ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilerek ilgili uzman muayenesi istenir ve verilecek rapor doğrultusunda işlem yapılır.